การพิมพ์เชิงพาณิชย์

วัสดุในกระบวนการ

อุปกรณ์ของยูเรก้าสามารถแปรรูปวัสดุต่อไปนี้ในการผลิตกล่องพับ:

-กระดาษ

-ปกแข็ง

cp

อุปกรณ์

ผู้ผลิตเคส

เครื่องผูก เย็บ และเย็บอาน

ออฟเซ็ตกด